Album

  • Widok ogólny

    Na kartonie adnotacje piórem: "KOSĆ SW ELŻBIETY"; "Lwów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7900 (piórem); adnotacja piórem: "Koś. ś. Elżbiety (Dzieło T. ...
  • Ul. Ormiańska, pałac arcybiskupów ormiańskich i wieża katedry

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1242 w PIS. [1 dublet] ...
  • Fragment nawy głównej

    Reprodukcja starszej fotografii (?). Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] "IHSUJ P 000005", „17”. Verso tektury: naklejona etykieta "ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading