Album

  • Widok od strony Dniestru

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK06 Chocim 009. Na kartonie adnotacja piórem: "Chocim". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6900 (piórem); adnotacje piórem: "Widok ...
  • Basteja zachodnia

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK11 Kamieniec Podolski 028, Na kartonie adnotacja piórem: "Kamieniec Podolski". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7354; adnotacja pi ...
  • Gobelin

    Na kartonie adnotacje piórem: "Wilno. Katedra"; "Gobelin". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "Katedra wilen." Publ. W. Zahorski, Katedra wileńska, ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading