Album

  • Widok od południowego zachodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001701 – IHSUJ P 001703, IHSUJ P 001705. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001704”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Gł ...
  • Ołtarz boczny Matki Boskiej

    Verso odbitki: pieczęć „URZĄD WOJEWÓDZKI KRAKOWSKI / WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI / Oddział Muzeów i Ochrony Zabytków” wypełniona atramentem: [Nr kliszy/pomiaru] „812.”, [Zdejmował] „P ...
  • Krypta św. Leonarda, widok wnętrza w kierunku zachodnim

    Verso odbitki: pieczęć „MUZEUM PRZEMYSŁOWE [godło] KRAKÓW SMOLEŃSKA 9 PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA”; pieczęć „FOT. ST. KOLOWIEC”; pieczęć „Institut für Deutsche Ostarbeit KUNSTGESCHICH ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading