Album

  • Widok od południowego wschodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005283, IHSUJ P 005284. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005285”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Ołtarz główny, bł. Idzi Rzymianin

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 007222, IHSUJ P 007223, IHSUJ P 007224, IHSUJ P 007226, IHSUJ P 007227, IHSUJ P 007228, IHSUJ P 007229. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „I ...
  • Kapitele pilastrów

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ 12482. Recto odbitki: adnotacja z negatywu „89895”. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” wy ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading