Album

  • Dzwonnica

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007199”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
  • Portret Michała Wielhorskiego

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Podług portretu A. Kucharskiego”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 019004”. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adn ...
  • Widok od fasady

    Reprodukcja fotografii Ignacego Kriegera. Recto odbitki: naklejona papierowa taśma ze znakami „X” długopisem. Verso odbitki: pieczęć „OSSOLINEUM”; adnotacje długopisem: „180 III/2453” ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading