Album

  • Pas ze zbiorów Tyszkiewiczów

    Na kartonie adnotacja ołówkiem: "hr B. Tyszkiewicz". Na kartonie verso: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr inw. 7580; pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIE ...
  • Gobelin przedstawiający Michała Kazimierza Radziwiłła w bitwie pod Sławeczną w r. 1756, fragment

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK27 Lwów VI.5. 016. Na kartonie adnotacja piórem: "Lwów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja piórem: "Gobelin (detale)". ...
  • Wnętrze prezbiterium

    Na kartonie adnotacja piórem: "ŁUCK"; adnotacja ołówkiem: "Łuck". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacje ołówkiem: "Ukraina 1606–1610 budowa / katedra. Dawny ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading