Album

  • Polichromia stropu w prezbiterium

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001277, IHSUJ P 001278. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001276”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Dębno / fot. Przypkows ...
  • Kaplica św. Kazimierza, ambona

    Recto odbitki: sucha pieczęć „JAN BUŁHAK / WILNO”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018287”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
  • Malowidła na sklepieniu nawy

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 018225. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018221”, „Tarnopol”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading