Album

  • Dział Sztuki Zdobniczej, fragment sali ekspozycyjnej

    Verso odbitki: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009784”. ...
  • Płyta nagrobna Jana z Czerniny

    Verso odbitki: pieczęć „Zakł. Hist. Sztuki U[...] / fot. WŁ. GUMUŁA”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007738”, „Kalinowski”, [przekreślona] „1”, „2”, „do wybotu”. ...
  • Nagrobek biskupa Benedykta Izdbieńskiego

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007055”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Poznań”, „Katedra – Nagrobek bpa Izdbieńskiego / (+1553) – J. Michałowicz z Urzędo ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading