Album

  • Fasada

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001460”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Frombork / Fasada katedry / fot. Dr. J. Pagaczewski / 15.IX.1953”; naklejona etykieta „INST ...
  • Ołtarz św. Anny

    Recto odbitki: ołówkiem linie kadrowania. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ PD 000043”, „No 2”, „do [nieczytelne]”. Verso kartonu: adnotacja ołówkiem „Felsztyn”; ...
  • Krucyfiks (fragment)

    Odbitka na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 014861. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Kraków – Salwator”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 014861”, „IHSUJ P 014862”. Verso karto ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading