Album

  • Widok od zach.

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 000303. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000304”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Ołtarz główny, obraz z przedstawieniem Zdjęcia z krzyża, fragment

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 010332. Recto odbitki: retusz. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 010332”, [sygn.] „IHSUJ P 010333”; naklejony pasek papieru z adnotacją ...
  • Portret Adama Opatowicza

    Verso odbitki: pieczęć „MUZEUM / Uniwersytetu Jagiellońskiego / Collegium Maius / 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 15 / Tel. 22-10-33 w. 307 / 22-05-49”; adnotacje długopisem „1611-1620”, ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading