Album

  • Fasada ze śladami ostrzału

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK02 Bołszowce 003. Na kartonie verso adnotacje ołówkiem: "Rohatyn"; "Kościół w Bołszowcach koło Rohatyna"; naklejona etykieta ZHS Archiwum Fotograficzne. ...
  • Podniebie kopuły

    Reprodukcja fotografii. Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK18 Lwów V.1.1. 010. Na odwrocie zdjęcia: adnotacja piórem: "Arch. m. Lwowa"; adnotacja ołówkiem: "Kaplica Boimów Lwów". Neg. w A ...
  • Dziedziniec

    Na kartonie adnotacje piórem: "Zawałów"; "Zamek." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "Zawałów frontowa ściana"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading