Album

  • Portal północny, tympanon z koronacją Betsabe przez Salomona, koronacją Estery przez Ahaswera i koronacją Marii przez Chrystusa

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / Warszawa, ul. Długa Nr 26/28 / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” wypełniona długopisem [Nr inw. neg.] „59723”; adnotacje ołówkiem ...
  • Fragmenty dekoracji snycerskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005618. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005618”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Krużganki, portret bpa Piotra Gembickiego

    Verso odbitki: pieczęć „PAŃSTWOWY INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” wypełniona ołówkiem: [Nr inw. neg.] „69491”; pieczęć „fot. mgr. E. Kozłowska-Tomczyk”; adnotacje ołó ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading