Album

  • Kominek w dworze księżnej Sułkowskiej

    Na kartonie adnotacja niebieską kredką: "Grodowice". Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Fasada

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Widok wnętrza ku prezbiterium

    Na zdjęciu w lewym górnym rogu adnotacja piórem: "N 3"; w prawym dolnym rogu nr inw. 7393 (piórem). Na kartonie adnotacja piórem: "Wilno". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGI ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading