Album

  • Projekt Sejmu Krajowego (później Uniwersytetu) we Lwowie, przekrój poprzeczny

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 017654”, „Lwow”[!]. Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTU ...
  • Rysunki postaci ludzkich

    Trzy odbitki na jednym kartonie, z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 019882. Recto kartonu: sucha pieczęć „J. SEBALD.”; adnotacje atramentem: „Kraków – Muzeum Narodowe”, „Kazimierz ...
  • Pas perski z motywem sokolników

    Verso odbitki: adnotacja atramentem [przekreślona] „naturalna / wielkość”; adnotacja kredką „21.”; adnotacje ołówkiem: „1967 / Pas polski / wł. F. Pusłowskiego”, „1467/29”, [sy ...
Wszystkie zdjęcia




X
Loading