Album

  • Kapliczka przydrożna

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004021”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „41”, „Krasny Staw, Krasnystaw Lublin / kapliczka przy drodze / 11986”; naklejona etykiet ...
  • Kamienica nr 4 (Czarna), portal na parterze, supraporta ze sceną Ukrzyżowania

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017025. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017026”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Fryz roślinny w glifie okna prezbiterium

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012846”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading