Album

  • Widok od płn. wsch.

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000169, IHSUJ P 000171. Recto odbitki: l.d. adnotacja z negatywu „1846” [w odbiciu lustrzanym]. Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P ...
  • Parochet

    Reprodukcja starszej fotografii wykonana w 1919 roku. Recto odbitki: z negatywu adnotacja „[...] O. N. Z. P. / [...]” [w odbiciu lustrzanym]. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ ...
  • Ołtarze boczne

Wszystkie zdjęcia
X
Loading