Album

  • Skrzydło zachodnie, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 003908, IHSUJ P 003909. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003910”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Widok z okna jednej z kamienic

    Verso odbitki: druk: „STARA [...]”, „Fot. Dr A.M. Wieczorek”, „[godło] KSIĄŻNICA ATLAS”; nadrukowane rubryki. Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009590”. Verso kar ...
  • Elewacja skrzydła frontowego, fragment, widok od dziedzińca

    Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Świrz”, „Zamek, fragment skrzydła frontowego od dziedzińca”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018199”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / UN ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading