• Dworek przy ul. Rajskiej

    Na kliszy u dołu po lewej adnotacja: "Z.S.A. 582. Brzeżany. Dworek w ul. Rajskiej." Na kartonie adnotacja piórem: "Brzeżany". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. ...
  • Widok od fasady

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Sokal, sokalski, lwowskie / Kościół i klasztor OO. bernardynów / Widok ogólny od strony rzeki / 13 x 18. / J. K. Jaworski. / 1912 r. / 1602."; naklejona ...
  • Brama Zwierzyniecka

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK42 Żółkiew 011. Na kartonie verso naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia




X
Loading