Album

  • Obraz Koronacja Matki Boskiej ze Starego Bierunia

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000419. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000420”.Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Bieruń Stary / pow. pszczyński / L. Inw. ...
  • Dom podcieniowy

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „Józefów”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002806”. Verso tektury: adnotacja atramentem „JÓZEFÓW BIŁGORAJSKI”; adnotacje ołó ...
  • Prospekt organowy

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 003473, IHSUJ P 003485, IHSUJ P 003486. Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 003485, IHSUJ P 003486 (naklejona verso kartonu). Recto kartonu: adnotacja atram ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading