Album

  • Ikona Matki Boskie z Dzieciątkiem (Eleusy)

  • Śmierć św. Wojciecha

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 2804”; adnotac ...
  • Widok od południowego zachodu

    Odbitka późniejsza. Verso odbitki: adnotacja długopisem „1”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012592”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading