Album

  • Sylen niosący bachantkę

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „20”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
  • Stalle

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Tum pod Łęczycą”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005389”. Verso kartonu: pieczęć „U”; adnotacja atramentem [nr inw.] „7555.”; adnotacje ...
  • Matka Boska Częstochowska

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 007004, IHSUJ P 007005. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007003”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „60”; naklejona etykie ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading