Album

  • Lampa wieczna

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006282, IHSUJ P 006284. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006282”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Widok ogólny od strony fasady

    Pierwotnie na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 018276. Recto odbitki: sucha pieczęć [nieczytelna]. Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018268”. ...
  • Pałac Rdułtowskich

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018086”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „64”, „Pałac w [przekreślone „Nowgródku”, dopisek długopisem „Snowie”]”, „[ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading