Album

  • Tympanon portalu południowego, Św. Marcin dzielący się płaszczem z żebrakiem

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002645”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „24”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM ...
  • Pejzaż

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003812”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Elewacja boczna

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 007989. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Sieciechów.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007988”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading