Album

  • Skrzydło południowe, attyka

    Verso odbitki: adnotacja długopisem „MD”; adnotacje ołówkiem: „[sygn.] „IHSUJ P 003866”, „37.”, „[nieczytelne] 3 egz.”. ...
  • Przybicie do krzyża

    Verso odbitki: pieczęć „Inwentaryzacya zabytków / Akademii umiej. w Krakowie”; pieczęć „Kalwarja”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 002980”, „CBI / 9735”, „Kaplica Ukrzyż ...
  • Męczeństwo św. Katarzyny Aleksandryjskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013533. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UN ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading