Album

  • Nagrobek Franciszka Dionizego Kniaźnina na cmentarzu przykościelnym

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja [ucięta]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003673”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Końskowola, Puławy, Lublin. / Kościół para ...
  • Portal zachodni

    Verso odbitki: adnotacje atramentem: [ręką S. Zaborowskiego] „07.N91. Sulejów. Portal zachodni.”, [cyrylicą] „Polsza – Suliejow / Portal kostieła w monastirie / Cistiersow (XII w.)”; adno ...
  • Widok od południowego zachodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006619, IHSUJ P 006621. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006620”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading