Album

  • Nagrobek Katarzyny Ramułtowej

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK07 Drohobycz 024. Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Drohobycz w wnętrzu katedry"; "Sekcja Fotograficzna Związku Studentów Architektury"; "Fot 13 + 18 ...
  • Widok ogólny kościoła i klasztoru

    Na kartonie adnotacje piórem: "str. 2."; "ilustr. 5."; "Kościół św. Stanisława z klasztorem i dzwonnicą." Publ. J. Pełeński, Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej, il. 3 ...
  • Nagrobki na Cmentarzu Łyczakowskim

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK28 Lwów IX.1. 011. Na kartonie: adnotacja piórem: "Lwów"; adnotacja ołówkiem "Markjana Szaszkiewicza". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL." ...
Wszystkie zdjęcia




X
Loading