• Ołtarz św. Walentego w kaplicy północnej

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK08 Felsztyn 019. Na jednym kartonie z sygn. OTPK08 Felsztyn 018. Na kartonie: adnotacja piórem: "FELSZTYN"; adnotacja niebieską kredką: "Felsztyn". Na karton ...
  • Chrzcielnica

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000438”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Biskupice, Lublin, Lublin. / Kościół paraf. sw.[!] Stanisława / Chrzcielnica. / 13 x 18. / ...
  • Widok na prezbiterium

    Verso odbitki: pieczęć „Archiwum Konserwatora / Nr...” wypełniona atramentem [Nr] „2 d.”; pieczęć „Nr ...”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000141”, „Bełk pow. Rybnik / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading