Album

  • Ołtarz główny, fragment, św. Ambroży

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017189”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Portret Tadeusza Kościuszki

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 019053. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P ...
  • Św. Tadeusz, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015237. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015236”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Głowa św. Tadeusza / Kraków Muz. U.J ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading