Album

  • Widok krużganka

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „44”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
  • Ołtarz główny, scena Wniebowzięcia Marii, fragment

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010107”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacje ołówkiem: „Warta”, „Kosc. Parafialny / obraz Wniebowzięci ...
  • Widok od fasady

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017269”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading