Album

  • Antykamera króla

    Recto tektury: litografowana ramka; adnotacja atramentem „Wilanów”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009978”. Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃ ...
  • Wnętrze

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008403”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Strigau [?]”. ...
  • Znak kamieniarski

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” wypełniona pieczęcią: [Fot. repr.] „Fot. Tadeusz Kaźmierski”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „I ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading