Album

  • Figura św. Urszuli

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „10”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
  • Kościół parafialny św. Jakuba

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „T.O.N.Z.P. / No 1754”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001174”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „1754”, „Dąbrowa Zielona / ...
  • Wnętrze, widok w kierunku prezbiterium

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Krasne / Wnętrze kościoła”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003938”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacje ołówkiem: „ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading