Album

  • Wnętrze kaplicy

    ...
  • Herby Jabłonowskich, Jana III Sobieskiego i Lwowa przeniesione z murów miejskich

    Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Lwów. Arsenał miejski"; "fot. Jaworski 1912 r." Neg. nr 1303 w PIS. [1 dublet] ...
  • Widok wnętrza w kierunku chóru muzycznego

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Tarnopol"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading