Album

  • Dzban

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001143, IHSUJ P 001146 . Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001145”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI ...
  • Polichromie wewnątrz prezbiterium

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009178. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009177”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „592”; naklejona etykieta „ZAKŁAD H ...
  • Widok ogólny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006150”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading