Album

  • Ołtarz boczny

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Bełz. Kościół gr-kat."; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne ...
  • Ryton w kształcie głowy antylopy (suhaka) z Choniakowa na Wołyniu

    Na kartonie: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr inw. 3824; adnotacja piórem: "Choniaków (na Wołyniu)"; adnotacje ołówkiem: "Antylopy głowa"; "retusz pla ...
  • Pałac metropolitów unickich

    Na kartonie adnotacja ołówkiem: "Pałac metropolity Lwów" Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1274 w PIS. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading