Album

  • Wnętrze, widok na chór muzyczny

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „LUBLIN”. Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [...]”; adnotacje ołówkiem: „Wnętrze kaplicy sw. [!] Trójcy n ...
  • Widok od południowego zachodu

    Recto odbitki: adnotacja atramentem „24.IV.48”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010746”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „WROCŁAW, kośc / św MACIEJA”. ...
  • Fasada, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008771”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Świdnica / kościół parafialny”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading