• Kościół bazylianów, fasada

    Reprodukcja. Na kartonie verso adnotacja ołówkiem: "Berezwecz" ...
  • Brama wjazdowa z wieżą

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK31 Nieśwież 012. Na kartonie adnotacja piórem: "Nieśwież". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotografi ...
  • Kaplica Firlejów, widok na elewację od wsch.

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA / Nr inw. neg. ... / Fot. repr. ... Rok … / PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / LES DROITS D'AUTEURS RESERVÉS ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading