Album

  • Pierzeja południowa

  • Widok od wschodu

    Recto odbitki: sucha pieczęć „STAATLICHE / BILDSTELLE / BERLIN”. Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014636”. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIEL ...
  • Ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego, krucyfiks

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „71”. Verso kartonu: adnotacja atramentem „71.”; naklejona etykieta „KOŁO NAUKOWE HIST. SZTUKI STUDENTÓW U.J. W KRAKOWIE” wypełniona atramentem: [Mie ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading