Album

  • Sąd ostateczny

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 6678”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 004905”, „Lublin”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS U ...
  • Sklepienie przęsła chóru muzycznego

    Recto odbitki: pieczęć „Fot. J. DZIEKOŃSKI”; adnotacje atramentem: [nr inw.] „7393”, „Sklep przy wejściu”. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Wilno”; adnotacja ołówkiem [sygn.] ...
  • Graduał

    Verso odbitki: adnotacje atramentem: [nr inw.] „7670”, [ręką A. Janowskiego] „Karta kancjonału w Łasku”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005359”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading