Album

  • Nagrobek Wojciecha Gasztołda

    Na odwrociu zdjęcia adnotacja ołówkiem: "Wilno – katedra – / Wojciech Gasztołd, pomnik / wzniesiony przez syna, Stanisława / Zakład Hist. Szt. / 7457". Na luźnej kartce papieru: pieczęć owaln ...
  • Kościół par. św. Jana Chrzciciela, widok ogólny

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000073, IHSUJ P 000074. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] "IHSUJ P 000075". Verso tektury: naklejona etykieta "ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYT ...
  • Nagrobek żon Jana Dobrogosta Krasińskiego - Teresy z Chodkiewiczów i Jadwigi Teresy z Jabłonowskich

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Krasne”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003964”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacja ołówkiem: „23”, „12”; nakle ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading