Album

  • Widok baszty od dziedzińca

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK36 Stare Sioło 010. Na jednym kartonie z sygn. OTPK36 Stare Sioło 012. Na kartonie adnotacja piórem: "Stare Sioło". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna ...
  • Kielich

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „64”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
  • Panorama wsi

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001497, IHSUJ P 001498. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001496”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading