Album

  • Ołtarz główny i boczny, fragmenty nastaw

    Na jednej tekturze z sygn. IHSUJ P 016441, IHSUJ P 016443. Recto tektury: adnotacje długopisem: „e 5”, „7”, „5”; adnotacja ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 016441”, „IHSUJ P 016442”, ...
  • Kraków, Strzelnica Towarzystwa Strzeleckiego (Bractwa Kurkowego)

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016267”. ...
  • Berło rektorskie z zapisu kardynała Fryderyka Jagiellończyka, fragment

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015241”. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAG ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading