Album

  • Widok od strony Dniestru

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK06 Chocim 008. Na kartonie adnotacja piórem: "Chocim". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6900 (piórem); adnotacje piórem: "Widok ...
  • Cerkiew

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Małnów / (pow. Mościska) / Cerkiew drewn. / woj. LWÓW"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. Publ. T. Szydłowski, Ruiny Polski, Kraków 1919, ...
  • Ikonostas, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002657, IHSUJ 002658. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002659”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / U ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading