Album

  • Złoty Kodeks Gnieźnieński, Ofiarowanie w świątyni

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacja atramentem „Gnieźnieński kodeks t.zw. [!] s. Wojciecha / Ofiarowanie w świątyni”; adnotacja kre ...
  • Polichromia stropu nawy, Sąd Ostateczny, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009187, IHSUJ P 009188. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009189”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Ołtarz mariacki, awers prawego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Wniebowstąpienia (głowy apostołów)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013092”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / fot. Muzeum / Przemysłowe / Smoleńsk”. Publ.: T. Szydłowski, Le retable de Notre ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading