Album

  • Widok wnętrza prezbiterium

    Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „6610”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 6610”; adnotacja atramentem „Wizna”; adnotacj ...
  • Brama wjazdowa

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Nieśwież”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017873”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacja ołówkiem „49.”; nakle ...
  • Opłakiwanie Chrystusa

    Recto odbitki: retusz. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading