Album

  • Ornat czarny z herbem Czartoryskich

    Verso odbitki: pieczęć „Inwentaryzacya zabytków / Akademii umiej. w Krakowie”; pieczęć „fotografował L. Lepszy – d. / 1919.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 002964”, „kl ...
  • Elewacja boczna

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 007989. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Sieciechów.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007988”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / ...
  • Portal

    Verso odbitki: pieczęć „WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW / w Krakowie” wypełniona atramentem: [Nr fotografii/pomiaru] „14284”, [Nr negatywu] „4637”, [Zdejmował] „Chrzanowski”, [Da ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading