Album

  • Płyta nagrobna, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002647”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Jawor. fot. Malkiewicz. / 1955 r.”, „16”, „964/m”; naklejona etykieta „INSTYTUT HI ...
  • Wilno, katedra, nagrobek biskupa Jerzego Tyszkiewicza, ilustracja w Album Wileńskim

    Reprodukcja litografii z „Album Wileńskiego”. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018294”, „Wilno – katedra / Pomnik Jerzego Tyszkiewicza / [przekreślone „hetmana”] b ...
  • Dekoracja rzeźbiarska klucza okna prezbiterium (Matka Boska w asyście aniołów)

Wszystkie zdjęcia




X
Loading