Album

  • Wnętrze, widok w kierunku chóru muzycznego

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004419”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „N: 18109”, „28”, „Kurzelów / p. Włoszczowski / kość. par.”, „T. Sz.”; naklej ...
  • Dział Sztuki Zdobniczej, sala z zabytkami XVIII wieku, fragment

    Verso odbitki: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009772”. ...
  • Widok wnętrza w stronę prezbiterium

    Recto odbitki: adnotacje z negatywu: „[monogram JD]”, „Tczów 7-VII-07”; pieczęć „Fot. J. DZIEKOŃSKI”; adnotacja atramentem [nr inw.] „7385”. Recto kartonu: adnotacja atramentem „ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading