Album

  • Widok elewacji frotnowej

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002127”. ...
  • Widok wnętrza w kierunku ołtarza głównego

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009750. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009751”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Wnętrze

    Reprodukcja fotografii Józefa Piusa Dziekońskiego wykonana przez Stanisława Rakowskiego w 1916 roku. Recto odbitki: z negatywu adnotacje: „SEROCK. 16.V.1914. J. DZIEKOŃSKI.”, „[...]DJĘCIE / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading