Album

  • Ulica Senatorska (w głębi Kamienica Celejowska)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003165”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „29.”, „Kazimierz Dolny / ul. Senatorska”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI ...
  • Ambona

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010577”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Włodawa”. ...
  • Malowidło na stropie

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006662, IHSUJ P 006684, IHSUJ P 006685. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006683”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD H ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading