Album

  • Dzwonnica

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: adnotacja kredką „502”. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Grzechynia”, „Może da się / odciąć liście od / drewnianej ściany / retuszem lub tra ...
  • Ornat

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004156. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004155”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Latarnia kopuły

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003463”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Klimontów”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading