Album

  • Ratusz

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001721”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „42”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM ...
  • Kielich tzw. Królewski (vel drugi kielich Dąbrówki) z opactwa kanoników regularnych w Trzemesznie, czasza, Joab i Natan koronujący Dawida koroną Ammonitów

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009311”. Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 7559”; adnotacja atramentem „Trzeme ...
  • Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy (Uspieńska)

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Dołbowi”[?]; adnotacja ołówkiem „IHSUJ P 016661”. Verso kartonu: pieczęć „ZHS UNIW. JAGIELL.”; adnotacja atramentem „6543 / Cerkiew w Dolbowie / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading