Album

  • Wilno, kościół trynitarzy na Antokolu, nagrobek ks. Aleksandra Sapiehy, rycina

    Verso odbitki: [dwukrotnie] pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 7462”; adnotacje atramentem: [nr inw.] „7462.”, [ręką W. Zahorskiego] „Kościół P. J ...
  • Wieża, attyka

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017331. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017330”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Kraków, kościół Mariacki, konsola gzymsu prezbiterium (odlew)

Wszystkie zdjęcia
X
Loading