Album

  • Malowidła na sklepieniu nawy, Apoteoza św. Norberta

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem „K. Klasztorny [...] / wnĘtrze – sklepienie [...] / polichromia / data zdj. 1973 – W. Górski”. Recto kartonu: adnotacja flamastrem [przekreślona długopi ...
  • Pacyfikał

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012654”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków kościół św. Floriana Relikwiarz z pół XVI w”. ...
  • Kaplica Wazów, latarnia kopuły

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacje ołówkiem: [s ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading