Album

  • Sklepienie nad chórem muzycznym z dekoracją stiukową i freskową

    Na kliszy u góry po lewej adnotacja: "Z.S.A. 568. Brzeżany. Sklepienie nad chórem kaplicy zamkowej." Na kartonie adnotacja piórem: "Brzeżany". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. ...
  • Widok od południowego zachodu

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Widok wnętrza

    Na kliszy u dołu adnotacja "Wilno Antokol" [w odbiciu lustrzanym]. Na odwrociu zdjęcia adnotacja ołówkiem: "Wilno Antokol" ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading