Album

  • Ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej

  • Matka Boska z Dzieciątkiem

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „[sygn.] „IHSUJ P 004246”, „Krzywaczka No. 10423 C.B.I. / pow. myślenicki / woj. krakowskie / Fara / Rzeźba: Madonna / fot. L. Lepszy 1919 r.”. ...
  • Kaplica św. Anny, Taniec Śmierci

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „18,1”. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: „232 [?]”, [sygn.] „IHSUJ P 014042”, „F. 35 R. 291”; długopisem linie kadrowania; naklejona papierowa ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading