Album

  • Widok od zachodu

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja „KOŚCIÓŁ W CHODLU 21/VII 1898.”; adnotacja atramentem [nr inw.] „7330”. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Kościół w Chodlu.”; adnotacja ołówk ...
  • Elewacja północna

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002706”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Jędrzejów / kościół pocysterski / Elewacja północna”, „[20] [?]”; naklejona etyki ...
  • Ławki

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002867. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002866”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading