Album

  • Dekoracja malarska wnętrza

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001282, IHSUJ P 001283. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001281”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Widok pierzei północno-zachodniej

    Reprodukcja pocztówki wydanej w 1921. Verso odbitki: pieczęć „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej / Wydział Kultury / Wojew. Konserwator / Zabytków / w Katowicach” z adnotacją atramentem ...
  • Kaplica Matki Boskiej Różańcowej, ołtarz Matki Boskiej

Wszystkie zdjęcia
X
Loading