Album

  • Panorama ruin od południa

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006403, IHSUJ P 006404. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006405”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Odrzykoń / Ruiny zamk ...
  • Relief z klęczącym kapłanem

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006267. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006268”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Widok od wschodu

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 005646”, „fot. W. Gumuła / Męcina”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading