Album

  • Widok ogólny

    Na kartonie adnotacje piórem: "Laszki murowane"; "Synagoga" [przekreślone ołówkiem i dopisane: "Zamek"]. Na kartonie verso naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Pawilon ogrodowy

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem: [sygn.] "IHSUJ P 000027"; ołówkiem linie kadrowania i strzałki z adnotacjami "6,5 cm", "8,4 cm". Publ.: KZSP, t. 1, z. 14, il. 56 ...
  • Pulpit drewniany

    Verso odbitki: pieczęć okrągła „Zakład Historii Sztuki Uniw. Jagiell.”; adnotacja atramentem: „Biecz, kościół parafialny. / Pulpit drewniany. / Fot. A. Bochnak”; adnotacje kredką „8 ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading